Добре дошли в ВИБРОМЕР.ЕЮ

Вибромер.ею

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

 

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Изработване на проекти за редукция влиянието на вибрации

Различни фактори могат да подлагат сградите на шок, който продължава в структурата им и се възприема от хората, които живеят в тях, като забележими вибрации или вторичен въздушен шум. По-специално в райони с гъста инфраструктура, това обикновено са емисии на вибрации от над или подземни железопътни линии и от промишлени предприятия.  Особено високите цени на земята в агломерации също правят привлекателни места до железопътните линии, ако сградите там са достатъчно изолирани срещу съпътстващите ги вибрации. Ценовото предимство на придобиване на земя, изложена на вибрации от този вид, далеч надвишава допълнителните разходи за устойчиви постелки на сгради. 

 

Вътрешни източници които могат да доведат до причиняаване на вибрации:

 

  • ОВК системи
  • Асансьори
  • Помпени системи
  • Човешки активности - танцуване, ходене, аеробика и др. 

 

Външни източници които могат да доведат до причиняаване на вибрации:

  • Сеизмична активност
  • Трафик - автомобилен, железопът транспорт
  • Индустриални активности

 

Вибрациите, предизвикани от машина, могат да бъдат сведени до минимум, като се използват изолиращи опори или възглавнички за спиране на движението. Евтин подход е да се увеличи натоварването на пода в сградата. Теглото може да бъде поставено под повдигнат под, за да се сведе до минимум движението от движението на краката например и да се разсее вибрацията.

 

 

Орган за контрол от вид C "СПЕКТРИ - ИЗМЕРВАНИЯ" предлага в обхвата си на акредитация измервания на вибрации в жилищни сгради. 

 

Заявка за контрол