Добре дошли в ВИБРОМЕР.ЕЮ

Вибромер.ею

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

 

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Инженеринг на машини и съоръжения, редукция на вибрации.

Вибрациите са един от основните проблеми при технически елементи при работа на машина или система от подвижни части. Когато вибрациите са извън контрол, те могат да причинят всякакви проблеми. Най-малко разрушителните проблеми могат да включват прекомерен шум и леко допълнително износване на машината. В най-лошия си случай обаче, излишната или неконтролирана вибрация може да доведе до повреда на машината много по-бързо или преустановяване на работата за кратък период от време, ако тя наистина работи изобщо. Ето защо трябва да бъде извършвано периодично измерване на вибрации на машините за да се предотвратят тези проблеми.

 

Орган за контрол от вид C "СПЕКТРИ - ИЗМЕРВАНИЯ" предлага тази услуга за вашите нужди, като вибрациите на машини могат да бъдат измерени в следните параметри:

  • Виброускорение
  • Виброскорост
  • Вибропреместване

 

С какво биха помогнали измерванията на машините във вашето предприятие или служба?

  • Подобряването на качеството на продуктите произвеждани от машината
  • Безопасност в предприятието
  • Наблюдение на състоянието на машината
  • Влиянието на вибрациите върху хората които работят с машината

 

Ако мислите, че вашата машина има нужда от наблюдение на състоянието и моля, свържете се с нас на spectri@spectri.bg или директно ни изпратете заявка и ние ще Ви отговорим в най - кратък срок!

Заявка за контрол