Добре дошли в ВИБРОМЕР.ЕЮ

Вибромер.ею

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

 

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Изработване на проекти за редукция влиянието на вибрации

Изработване на проекти за редукция влиянието на вибрации

Различни фактори могат да подлагат сградите на шок, който продължава в структура ...

виж повече
Измерване на човешки вибрации (общи и локални)

Измерване на човешки вибрации (общи и локални)

По време на нормалното си ежедневие ние сме изложени на вибрации от един или дру ...

виж повече
Вибродиагностика и анализ на състоянието на въртящи се машини

Вибродиагностика и анализ на състоянието на въртящи се машини

Фирма СПЕКТРИ развива широка инженирингова дейност в областта на шума и вибрации ...

виж повече
Инженеринг на машини и съоръжения, редукция на вибрации.

Инженеринг на машини и съоръжения, редукция на вибрации.

Вибрациите са един от основните проблеми при технически елементи при работа на м ...

виж повече